Gratismatchen 2020 – Nu hjälper vi klubben i vårt hjärta

Som alla vet så kör Västerås IK varje år en gratismatch där sponsorer är med och hjälper till. Vi supportrar vill inte vara sämre och kör i och med  detta en insamling för att ge klubben bättre förutsättningar ekonomiskt framöver. Denna gratismatch är en jätteviktig grej för klubben i arbetet framåt och uppåt.
 
Insamlingen kommer att pågå från och med måndag den 20 januari klockan 12.00 till onsdag den 12 februari klockan 22.00. Man bidrar med valfritt belopp via swish. Det går även bra att bidra via bankgiro. Efter att vi registrerat ditt bidrag så kommer vi publicera ditt namn här på hemsidan som visar att just du är med och stöttar Västerås IK in i framtiden.

Swish: 123 05 06 113
Bankgiro: 772-0717

Märk betalningen med FramåtGulsvart

Har man varit med och bidragit så har man även chans att vinna en del priser. Priserna kommer lottas ut bland bidragsgivarna efter
avslutad insamling.


 
Vi har nu lottat fram vinnarna till priserna! 
Priserna kommer att kunna hämtas from första isapasset säsongen 20/21

STORT GRATTIS SÄGER VI TILL DESSA:
 
1 st säsongskort sittplats 20/21: ANNELI CHRONS
1 st säsongskort ståplats 20/21: RUSTAN ERIKSSON
1 st matchtröja signerad: CARL-JOHAN KAHNLUND
1 st Halsduk Västerås IK: MATHIAS ERSBERG
1 st Halsduk Västerås IK: JOACIM KEIJSER
1 st Halsduk  Västerås IK: OLA LINDELÖF
1 st T-shirt Västerås IK: SOFIA WÄRN
1 st T-shirt Västerås IK: BIRGITTA LUNDEVALL
1 st presentkort på restaurang Allstar värt 300 kronor: MIKAEL IKONEN
1 st presentkort på restaurang Allstar värt 300 kronor: MALIN TUVESSON

Denna insamling är avslutad!

Slutsumma 100 000 kronor

Dessa personer är med och bidrar till Gratismatchen 2020!

Robert Herber
León Ipek Kedevik
Ludvig Larsson
Fredrik Kangas
Jimmie Andersson
Malin Kangas
Peter Hedberg
Mattias Säteri
Micke Jonsson
Richard Pasanen
Magnus Ottosson
Patrik Johansson
Jan Åke Grönlund
Viktor Andersson Karlsson
Robin Asplund
Stefan Martinsson
Birgitta Lundevall
Per Grävfeldt
Anders Isaksson
Lars Christiansson
Mikael Norén
Johanna Westin
Tobias Hjelm
Mikael Nilsson
Sebastian Jangholt
Eric Franzen
Hans Svensson
Mikael Olofsson
Niklas Modig
Jessica Nilsson
Per Lanninge
Kenneth Larsson
Jerker Ambjörn
Robin Karlsson
Kari Riihimäki
Eva Sörengård
Jenny Vikström
Madeleine Pihlström
Mattias Walström
Jan Lundqvist
Gustav Ejdersund Wallin
Christer Lundh
Michael Andersson
Leif Söderlund
Patrik Björckebaum
Pär Malmqvist
Madilaine Lundberg
Hans Liljegren
Jenny Lisberger
Joakim Lantz
Jonas Olsson
Jan Smigan
Åke Holmberg
Richard Näsman
Christoffer Sandelin
Lasse Eddebring
Lennart Klaar
Peter Wikström
Mikael Eklund
Stefan Berner
Stig Hakvinsson
Mikael Gottberg
Tage Djupsjöbacka
Daniel Backman
Marcus Backlund Mäkikivi
Kjell Andersson
Michael Godö
Peter Lindqvist
Alexander Zidar
Sofia Wärn
Patrik Eskola
Jennifer Kuru
Tommy Johansson
Jonas Olsson
Magnus Eklund
Johan Jandelius
Johnny Eén
Anders Pommer
Göran Lundin
Tomas Frick
Joacim Sjödahl
Anders Karlsson
Anders Jonsson
Carl-Göran Palerby
Karl-Erik Karlsson
Stefan Wallin
Jarkko Tamola
Anna Carleberg
Joakim Hult
Kenth Östros
Anna-Karin Francke
Ingegärd Sundqvist
Carl Åke Målberg
Marcus Kristiansson
Erik Sundh
Erik Hedberg
Bengt Öhman
Ingemar Händestam
Charlotta Andersson
Sabina Morosini
Peter Elofsson
Adam Wine
Bengt Mattsson
Hans Lindh
Martin Thellnér
Kent Hägg
Thomas Larsson
Victoria Andersson
Linda Johannesson
Anders Brolin
Rustan Eriksson
Fredrik Säfström
Mikael Ikonen
VIK Support

Ludwig Eliasson
Per Nilsson
Anders Andersson
Håkan Lönn
Malin Engelbertsson
Noah Hagman
Anton Johansson
Mats Christiansson
Helena Bennelöv
Patrik Zetterberg
Sara Lundgren
Simon Holmberg
Ralph-Peter Kross
Susanne Öslöf
Pär Södergren
Jimmy Markström
Rickard Berglinn
Börje Hemström
Jonas Sörensen
Anders Tigerbacke Olsson
Joel Josefsson
Magnus Eriksson
Per-Erik Myrenberg
Tobias Söderberg
Erik Göthberg
Rune Schremser
Mats Kaneberg
Peter Lundström
Joacim Keijser
Kristofer Jofalk
Roger Larsson
Per-Anders Knutsson
Felicia Lennvall
Dennis Budimovic Berg
Stefan Krödel
Svante Sörengård
Mikael Skarman
Mikael Ohlin
Jimmy Vesterlund
Per-Erik Björkman
Kalle Billgren
Maria Andersson
Sara Agel
Kaarina Bäckman
Anders Hakvinsson
Bernt "Bersa" Thoren
Conny Engman
Conny Karlsson
Daniel Nilsson
Jesper Carstinge
Vanja Bergsköld
Annelie Johansson
Matti Sirkiä
Martin Fredriksson
Nathalie Möller
Fredrik Hammargren
Jörgen Stenmark
Hans Bister
Thomas Kristiansen
Hannu Pepponen
Kjell Karlström
Lionel Månsson
Jan Örnstedt
Sandra Lagestrand
Patrik Andrassy
Mikael Eriksson
Guy Holmlund
Jesper Lindgren
Anna Porsaeus
Bengt-Olof Eriksson
Johan Tamminen
Ronny Fredriksson
Hans Peter Olofsson
Tobias Johansson
Niklas Lindholm
Anders Gantz
Olof Loklint
Linus Medin
Scott Howarth
Stefan Alm
Christina Andersson
Gunnar Thellnér
Anthon Eriksson
Lars Eklund
Diana Franzén
Dick Hernquist
Carl-Johan Kahnlund
Elias Kröger
Gunnar Hedin
Martin Sanne
Jim Eriksson
Per Andersson
Dennis Forslund

Tomas Larsson
Benita Hildén
Bo Dahllöf
Mattias Esberg
Anton Karlsson
Jenny Andersson
Martin Ohls
Ulf Anderzon
Victoria Olivas
Eric Irenäs
Runa Dahlgren
Niclas Pennskog
Patrik Nordlund

Eskil Torbjörn Christensen
Lars Polteg
Magdalena Glas
Patrik Sjöström
Erik Olsson
Elenore Siler
Magnus Carlsson

Inger Stahre Hakvinsson
Henrik Tufvesson
Robert Björklind
Fredrik Bergström
Daniel Lundberg
Linus Bängs
Claes Wannberg
Stefan Zackrisson
Katarina Melin
Emmie Lodén
Carola Danielsson
Rauno Erkkilä
Arto Paananen
Göran Berglund
Marcus Jäder
Ludwig Aronsson
Kent Jonsson
Jonas Karlsson
Lars Carstedt
Göran Andersson
Sami Tolonen
Roger Fredriksson
Per Eriksson
Mattias Olsson Fryksell
Bengt Anders  Johannesson
Lars-Olov Andersson
Lennart Sundstedt
Jesper Susi
Andres Del Pino
Johannes Andersson
Johan Holm
Anders Winberg
Johan Johansen
Mikko Lilleberg
Michael Bult
Victor Engström
Maud Sandström
Eva Pettersson
Moa Modig
Bo Eriksson
Marco Grönholm
Sebastian Alfvén
Håkan Lönn
Pär Asplund
Peter Gunnarsson
Magnus Ejdersund
Mari Johansson
Bengt Mörk
Göran Östensson
Per Enlove
Christer Andersson
Ingrid Andersson
Lena Breider
Niklas Kindström
Christer Brostedt
Philip Sunell
Martin Landin
Catrin Wagner
Björn Söderholm
Bo Lundén
Johan Nilsson
Eriq Christiansson
Hans Karlsson
John Lindberg
Mikael Andersson
Mathias Westholm
Daniel Lindgren
Andreas Vikström
Tobias Porsaeus
Mathias Selemark
Peter Törngren
Lovisa Holmberg
Robin Sandberg
Mathias Dahlvik
Nicklas Öhrlund
Leif Tagg
Marcus Hedberg
Niklas Jörgensen
Tobias Hellström
Thom Olausson
Per Sahlberg
Patrik Strand
Sophie Hellström
Egon Bärgård
Philip Lannebris
Mikael Norman
Tommy Henriksson
Per-Olof Johansson
Daniel Moberg
Carita Andersson
Kristina Flodin
Claes Nyqvist
Stefan Ljung
Mats Sedlacek
Joakim Forslund
Sandra Fonnisson
Sebastian Oveland
Lars-Ola Lundkvist
Christer Pettersson
Jörgen Strid
Fredrik Forsgren
Peter Eriksson
Erik Kiiskilä
Ola Lindelöf
Sami Tolonen
Christopher Törnblom
Thea Barnelius
Mikael Karlsson
Joakim Reuterwall
Emelie Gustafsson
Ludwig Aronsson
Henrik Olsson
Sofie Barnelius

Dennis Forslund
Joel Eriksson
Filip Sjöström
Christopher Palm
Lennart Nystrand
Magnus Hjelm
Stig Christiansson
Claes Nyqvist
Toni Bäckman
Anders Quarfordt
Per Jonas Magnusson
Sandra Westin
Jesper Nilsson
Mikael Olsson
Joel Hellström
Håkan Norman
Thomas Hellström
Thony Lundevall
Håkan Jonasson
Adam Liifw
Daniel Persson
Johan Paukku
Mikael Norman
Robert Lindblom
Henrik Backlund
Martin Sanne
Maida Kapicic
Nesim Nabil Gibrael
Drazen Andrijevic
Håkan Larsson
Tomas Lindfors
Tobias Flodin Andersson
Bo Lundin
Fredrik Hahn
Erik Sörengård
Jimmie Jansson Lorek
Jens Åkerlind
Per Engström
Jonas Sandström
Jakob Frankner
Carl Wikgren
Robert Paavola
Nils Fristedt
Thomas Paananen
Markus Wernberg
Malin Tuvesson
Fredrik Säfström
Hugo Pommer
Mikael Vickman
Kim Andersson
Mats Ekholm
Thomas Grandin
Jens Brandberg
Anneli Chrons
Susanne Brostedt
Albin Emet
Jimmy Gerdin
Josefin Rosenqvist
Emma Skruve Eklund
Johan Hallqvist
Jenny Bejersten
Lars Kraft
Christer Tengström
Victoria Holmgren
Julia Lindholm
Carin Harwing
Stefan Genberg
Pelle Pantzar
Malena Pernebro
Johan Hellberg
Fredrik Jones
Leif Beijar
Christoffer Hagström
Mikael Hellqvist
Anders Bärgård
Mats Lindvall
Kalle Gustafsson
Mirzet Julardz
Jonas Karlsson
Tommy Pihl
Fredrik Rundberg
Robin Karlsson
Jakob Hägglund
Juha Myrmark
Lars-Åke Tallberg
Jan Santaniemi
Joakim Larsson
William Ahlén
Niklas Lindgren
Johan Kaspersen
Anna Lena Målberg
Magnus Eriksson

Björn Svensson
Martin Forsblad

Hans Jonsson
Maria Fjellman
Jörgen Hansson
Ove Lindberg
Peter Kristiansson
Patrik Johansson
Thomas Bergman
Fredrik Melin
Laura Di Paolo
Stefan Lindgren
Pontus Nilsson
Slobodan Krstic
Nellie Henriksson
Fredrik Harlén
Fredrik Winberg
Magnus Skeppstedt
Anne Alamaa
Jan Gångare
David Rydberg