Styrelsen

Ordförande: Jimmie Andersson 
Vice ordförande: Kim Lannebris
Kassör: Carin Harwing
Ledamot: Jonas Sörensen
Ledamot: Jonas Karlsson

Suppleanter: Tom Lindh, Daniel Gunnstedt, Martin Fredriksson

Valberedare: Felicia Lennvall 
valberedning@viksupport.com

Kontakta styrelsen